Tin Mới

Do foreign banks increase competition? Evidence from emerging Asian and Latin American banking markets

Bộ Sưu Tập : Tài Liệu – Sách Báo
Tác Giả Chính : Bang Nam Jeon
Ngôn Ngữ : Eng,
Nơi Xuất Bản :
Mô Tả Vật Lý :
Tóm Tắt :
Chủ Đề : , Asian and Latin American banking, Banking competition, Foreign bank penetration
Tác giả bổ sung : Ji Wu María Pía Olivero
Số Kiểm Soát : 70099
Luận Văn : Do foreign banks increase competition? Evidence from emerging Asian and Latin American banking markets
Tên File : 70099.pdf

Do foreign banks increase competition? Evidence from emerging Asian and Latin American banking markets

Vui lòng liên hệ với chúng tôi qua địa chỉ email : lienlacluanvan@gmail.com để có thể Download tài liệu: Do foreign banks increase competition? Evidence from emerging Asian and Latin American banking markets

Keyword SEO : Do foreign banks increase competition? Evidence from emerging Asian and Latin American banking markets