Tin Mới

Đo lường các yếu tố năng lực tâm lý ảnh hưởng đến hiệu quả công việc của người dược sĩ tại khu vực TPHCM :

Tổng quan các lý thuyết liên quan và mô hình nghiên cứu; Kết quả nghiên cứu; Kết luận

Bộ Sưu Tập : Luận văn Thạc Sĩ
Tác Giả Chính : Nguyễn, Thị Hải Yến
Ngôn Ngữ : vie,
Nơi Xuất Bản : TP.HCM : 2013 Trường Đại Học Kinh Tế,
Mô Tả Vật Lý : 82 tr. + phụ lục ; , 30 cm
Tóm Tắt : Tổng quan các lý thuyết liên quan và mô hình nghiên cứu; Kết quả nghiên cứu; Kết luận
Chủ Đề : Quản trị nhân sự–Năng lực tâm lý nhân viên,
Tác giả bổ sung : Trần Hà Minh Quân TS ; người hướng dẫn
Số Kiểm Soát : 81747
Luận Văn : Đo lường các yếu tố năng lực tâm lý ảnh hưởng đến hiệu quả công việc của người dược sĩ tại khu vực TPHCM :
Tên File : 81747.pdf

Đo lường các yếu tố năng lực tâm lý ảnh hưởng đến hiệu quả công việc của người dược sĩ tại khu vực TPHCM :

Vui lòng liên hệ với chúng tôi qua địa chỉ email : lienlacluanvan@gmail.com để có thể Download tài liệu: Đo lường các yếu tố năng lực tâm lý ảnh hưởng đến hiệu quả công việc của người dược sĩ tại khu vực TPHCM :

Keyword SEO : Đo lường các yếu tố năng lực tâm lý ảnh hưởng đến hiệu quả công việc của người dược sĩ tại khu vực TPHCM :