Tin Mới

Đo lường chất lượng phục vụ nhà đầu tư của văn phòng quản lý khu công nghiệp Tân Bình

Cơ sở lý thuyết về việc đánh giá chất lượng phục vụ và sự thỏa mãn của nhà đầu tư; Giới thiệu công ty Tanimex và khu công nghiệp Tân Bình; Nghiên cưú định lượng đo lường chất lượng phục vụ và thỏa mãn của nhà đầu tư; Phân tích dữ liệu thu thập được; Giải pháp nâng cao chất lượng phục vụ nhà đầu tư của văn phòng quản lý khu công nghiệp Tân Bình; Kết luận.

Bộ Sưu Tập : Luận văn Thạc Sĩ
Tác Giả Chính : Lâm, Đức Minh
Ngôn Ngữ : vie,
Nơi Xuất Bản : TP.HCM : 2004 Trường Đại Học Kinh Tế,
Mô Tả Vật Lý : 52 tr. ; , 30 cm
Tóm Tắt : Cơ sở lý thuyết về việc đánh giá chất lượng phục vụ và sự thỏa mãn của nhà đầu tư; Giới thiệu công ty Tanimex và khu công nghiệp Tân Bình; Nghiên cưú định lượng đo lường chất lượng phục vụ và thỏa mãn của nhà đầu tư; Phân tích dữ liệu thu thập được; Giải pháp nâng cao chất lượng phục vụ nhà đầu tư của văn phòng quản lý khu công nghiệp Tân Bình; Kết luận.
Chủ Đề : Chất lượng phục vụ–Đo lường, Khu công nghiệp–Chính sách vĩ mô–Tân Bình, Nguồn tin điện tử,
Tác giả bổ sung : Lâm, Đức Minh
Số Kiểm Soát : 42718
Luận Văn : Đo lường chất lượng phục vụ nhà đầu tư của văn phòng quản lý khu công nghiệp Tân Bình
Tên File : 42718.pdf

Đo lường chất lượng phục vụ nhà đầu tư của văn phòng quản lý khu công nghiệp Tân Bình

Vui lòng liên hệ với chúng tôi qua địa chỉ email : lienlacluanvan@gmail.com để có thể Download tài liệu: Đo lường chất lượng phục vụ nhà đầu tư của văn phòng quản lý khu công nghiệp Tân Bình

Keyword SEO : Đo lường chất lượng phục vụ nhà đầu tư của văn phòng quản lý khu công nghiệp Tân Bình