Tin Mới

Does deposit insurance improve financial intermediation? Evidence from the Russian experiment

Bộ Sưu Tập : Tài Liệu – Sách Báo
Tác Giả Chính : Chernykh, Lucy
Ngôn Ngữ : Eng,
Nơi Xuất Bản :
Mô Tả Vật Lý :
Tóm Tắt :
Chủ Đề : , Deposit insurance
Tác giả bổ sung : Rebel A. Cole
Số Kiểm Soát : 70714
Luận Văn : Does deposit insurance improve financial intermediation? Evidence from the Russian experiment
Tên File : 70714.pdf

Does deposit insurance improve financial intermediation? Evidence from the Russian experiment

Vui lòng liên hệ với chúng tôi qua địa chỉ email : lienlacluanvan@gmail.com để có thể Download tài liệu: Does deposit insurance improve financial intermediation? Evidence from the Russian experiment

Keyword SEO : Does deposit insurance improve financial intermediation? Evidence from the Russian experiment