Tin Mới

Đổi Mới Cơ Cấu tổ chức Ngành Dầu Khí Việt Nam

Lý luận cơ bản về cơ cấu tổ chức và sự cần thiết phải đổi mới cơ cấu tổ chức; Cơ cấu tổ chức ngành dầu khí của Việt Nam và kinh nghiệm tổ chức ngành dầu khí của một số nước Châu Á; Vấn đề đổi mới cơ cấu tổ chức ngành dầu khí Việt Nam.

Bộ Sưu Tập : Luận văn Tiến Sĩ
Tác Giả Chính : Võ, Tấn Phong
Ngôn Ngữ : vie,
Nơi Xuất Bản : TP.HCM : 2000 Trường Đại Học Kinh Tế,
Mô Tả Vật Lý : 205 tr. ; , 30 cm
Tóm Tắt : Lý luận cơ bản về cơ cấu tổ chức và sự cần thiết phải đổi mới cơ cấu tổ chức; Cơ cấu tổ chức ngành dầu khí của Việt Nam và kinh nghiệm tổ chức ngành dầu khí của một số nước Châu Á; Vấn đề đổi mới cơ cấu tổ chức ngành dầu khí Việt Nam.
Chủ Đề : Luận án tiến sĩ, Ngành dầu khí–Đổi mới cơ cấu, Quản trị điều hành,
Tác giả bổ sung : Võ, Tấn Phong
Số Kiểm Soát : 37814
Luận Văn : Đổi Mới Cơ Cấu tổ chức Ngành Dầu Khí Việt Nam
Tên File : 37814.pdf

Đổi Mới Cơ Cấu tổ chức Ngành Dầu Khí Việt Nam

Vui lòng liên hệ với chúng tôi qua địa chỉ email : lienlacluanvan@gmail.com để có thể Download tài liệu: Đổi Mới Cơ Cấu tổ chức Ngành Dầu Khí Việt Nam

Keyword SEO : Đổi Mới Cơ Cấu tổ chức Ngành Dầu Khí Việt Nam