Tin Mới

Đổi Mới Hoạt Động của Doanh Nghiệp Nhằm Nâng Cao Khả Năng Cạnh Tranh

Cơ sỡ lý thuyết và thực tiễn: Cơ sở lý luận. Ngành len thế giới và kinh nghiệm các nước; Thực trạng hoạt động của các doanh nghiệp ngành len Việt Nam trong cạnh tranh thị trường: Tình hình hoạt động của ngành len Việt nam. Tình hình nâng cao hiệu quả hoạt động ngành len. Khả năng cạnh tranh của ngành len; Các giải pháp chủ yếu nhằm nâng cao khả năng cạnh tranh ngành len Việt Nam: Quan điểm, mục tiêu cạnh tranh ngành len. Các giải pháp chủ yếu nâng cao khả năng cạnh tranh ; Kết luận..

Bộ Sưu Tập : Luận văn Thạc Sĩ
Tác Giả Chính : Đường, Anh Đông
Ngôn Ngữ : vie,
Nơi Xuất Bản : TP.HCM : 2000 Trường Đại Học Kinh Tế,
Mô Tả Vật Lý : 69 tr. ; , 30 cm
Tóm Tắt : Cơ sỡ lý thuyết và thực tiễn: Cơ sở lý luận. Ngành len thế giới và kinh nghiệm các nước; Thực trạng hoạt động của các doanh nghiệp ngành len Việt Nam trong cạnh tranh thị trường: Tình hình hoạt động của ngành len Việt nam. Tình hình nâng cao hiệu quả hoạt động ngành len. Khả năng cạnh tranh của ngành len; Các giải pháp chủ yếu nhằm nâng cao khả năng cạnh tranh ngành len Việt Nam: Quan điểm, mục tiêu cạnh tranh ngành len. Các giải pháp chủ yếu nâng cao khả năng cạnh tranh ; Kết luận..
Chủ Đề : Doanh nghiệp–Cạnh tranh, Nguồn tin điện tử,
Tác giả bổ sung : Đường, Anh Đông
Số Kiểm Soát : 37717
Luận Văn : Đổi Mới Hoạt Động của Doanh Nghiệp Nhằm Nâng Cao Khả Năng Cạnh Tranh
Tên File : 37717.pdf

Đổi Mới Hoạt Động của Doanh Nghiệp Nhằm Nâng Cao Khả Năng Cạnh Tranh

Vui lòng liên hệ với chúng tôi qua địa chỉ email : lienlacluanvan@gmail.com để có thể Download tài liệu: Đổi Mới Hoạt Động của Doanh Nghiệp Nhằm Nâng Cao Khả Năng Cạnh Tranh

Keyword SEO : Đổi Mới Hoạt Động của Doanh Nghiệp Nhằm Nâng Cao Khả Năng Cạnh Tranh