Tin Mới

Đồng euro và ý tưởng về một đồng bản tệ trong buôn bán nội bộ Asian

Bộ Sưu Tập : Tài Liệu – Sách Báo
Tác Giả Chính : Trần, Thị Thanh Hương
Ngôn Ngữ : vie,
Nơi Xuất Bản : Không nơi XB : 2000 Không nhà XB,
Mô Tả Vật Lý : 49 tr. ; , 28 cm
Tóm Tắt :
Chủ Đề : Nguồn tin điện tử, Tiền tệ–Đồng Euro,
Tác giả bổ sung : Trần, Thị Thanh Hương
Số Kiểm Soát : 39609
Luận Văn : Đồng euro và ý tưởng về một đồng bản tệ trong buôn bán nội bộ Asian
Tên File : 39609.pdf

Đồng euro và ý tưởng về một đồng bản tệ trong buôn bán nội bộ Asian

Vui lòng liên hệ với chúng tôi qua địa chỉ email : lienlacluanvan@gmail.com để có thể Download tài liệu: Đồng euro và ý tưởng về một đồng bản tệ trong buôn bán nội bộ Asian

Keyword SEO : Đồng euro và ý tưởng về một đồng bản tệ trong buôn bán nội bộ Asian