Tin Mới

Editorial to the special issue on modeling and measurement of multivariate risk in insurance and finance

Bộ Sưu Tập : Tài Liệu – Sách Báo
Tác Giả Chính : Genest, Christian
Ngôn Ngữ : Eng,
Nơi Xuất Bản :
Mô Tả Vật Lý :
Tóm Tắt :
Chủ Đề : , risk in insurance
Tác giả bổ sung : Hans U. Gerber Marc J. Goovaerts Roger J.A. Laeven
Số Kiểm Soát : 70822
Luận Văn : Editorial to the special issue on modeling and measurement of multivariate risk in insurance and finance
Tên File : 70822.pdf

Editorial to the special issue on modeling and measurement of multivariate risk in insurance and finance

Vui lòng liên hệ với chúng tôi qua địa chỉ email : lienlacluanvan@gmail.com để có thể Download tài liệu: Editorial to the special issue on modeling and measurement of multivariate risk in insurance and finance

Keyword SEO : Editorial to the special issue on modeling and measurement of multivariate risk in insurance and finance