Tin Mới

Entrepreneurial talent and economic development in China

Bộ Sưu Tập : Tài Liệu – Sách Báo
Tác Giả Chính : Weiying, Zhang
Ngôn Ngữ : Eng,
Nơi Xuất Bản :
Mô Tả Vật Lý :
Tóm Tắt :
Chủ Đề : , China, Economic development, Entrepreneurial talent, Position-based rights, Property rights system, Strategy
Tác giả bổ sung : Cooper, W.W. Honghui, Deng Parker, Barnett R Ruefli, Timothy W
Số Kiểm Soát : 73908
Luận Văn : Entrepreneurial talent and economic development in China
Tên File : 73908.pdf

Entrepreneurial talent and economic development in China

Vui lòng liên hệ với chúng tôi qua địa chỉ email : lienlacluanvan@gmail.com để có thể Download tài liệu: Entrepreneurial talent and economic development in China

Keyword SEO : Entrepreneurial talent and economic development in China