Tin Mới

Factors influencing domestic consumption in Vietnam’s market :

Factors influencing domestic consumption in Vietnam’s market

Bộ Sưu Tập : Luận văn Thạc Sĩ
Tác Giả Chính : Cao, Quốc Việt
Ngôn Ngữ : eng,
Nơi Xuất Bản : TP.HCM : 2012 Đại học Kinh tế TP.HCM,
Mô Tả Vật Lý : 85 tr. ; , 30cm
Tóm Tắt : Factors influencing domestic consumption in Vietnam’s market
Chủ Đề : Quản trị tiếp thị–Hành vi khách hàng,
Tác giả bổ sung : Nguyễn Thị Mai Trang , TS ; người hướng dẫn
Số Kiểm Soát : 78819
Luận Văn : Factors influencing domestic consumption in Vietnam’s market :
Tên File : 78819.pdf

Factors influencing domestic consumption in Vietnam's market :

Vui lòng liên hệ với chúng tôi qua địa chỉ email : lienlacluanvan@gmail.com để có thể Download tài liệu: Factors influencing domestic consumption in Vietnam’s market :

Keyword SEO : Factors influencing domestic consumption in Vietnam’s market :