Tin Mới

Giải pháp nhằm hoàn thiện quản trị nguồn nhân lực tại Sở Tài chính Bến Tre :

Đánh giá thực trạng hoạt động quản trị nguồn nhân lực Sở Tài chính Bến Tre. Đề xuất những giải pháp nhằm hoàn thiện quản trị nguồn nhân lực tại Sở Tài chính Bến Tre.

Bộ Sưu Tập : Luận văn Thạc Sĩ
Tác Giả Chính : Lê, Thị Luyến
Ngôn Ngữ : vie,
Nơi Xuất Bản : TP.HCM : 2012 Trường Đại Học Kinh Tế,
Mô Tả Vật Lý : 81 tr. +phụ lục ; , 29 cm
Tóm Tắt : Đánh giá thực trạng hoạt động quản trị nguồn nhân lực Sở Tài chính Bến Tre. Đề xuất những giải pháp nhằm hoàn thiện quản trị nguồn nhân lực tại Sở Tài chính Bến Tre.
Chủ Đề : Quản trị nguồn nhân lực–Bến Tre,
Tác giả bổ sung : Hồ, Tiến Dũng , PGS.TS ; người hướng dẫn
Số Kiểm Soát : 75946
Luận Văn : Giải pháp nhằm hoàn thiện quản trị nguồn nhân lực tại Sở Tài chính Bến Tre :
Tên File : 75946.pdf

Giải pháp nhằm hoàn thiện quản trị nguồn nhân lực tại Sở Tài chính Bến Tre :

Vui lòng liên hệ với chúng tôi qua địa chỉ email : lienlacluanvan@gmail.com để có thể Download tài liệu: Giải pháp nhằm hoàn thiện quản trị nguồn nhân lực tại Sở Tài chính Bến Tre :

Keyword SEO : Giải pháp nhằm hoàn thiện quản trị nguồn nhân lực tại Sở Tài chính Bến Tre :