Tin Mới

Giải pháp giúp doanh nghiệp thủy sản Việt Nam đối phó với các vụ kiện bán phá giá trong hoạt động thương mại quốc tế :

Bộ Sưu Tập : Luận văn Thạc Sĩ
Tác Giả Chính : Nguyễn, Thị Bích Huệ
Ngôn Ngữ : vie,
Nơi Xuất Bản : TP.HCM : 2007 k.nh,
Mô Tả Vật Lý : 97 tr. ; , 28 cm
Tóm Tắt :
Chủ Đề : Thương mại quốc tế–Bán phá giá, chống bán phá giá,
Tác giả bổ sung : Võ, Thanh Thu , GS.TS ; người hướng dẫn
Số Kiểm Soát : 47488
Luận Văn : Giải pháp giúp doanh nghiệp thủy sản Việt Nam đối phó với các vụ kiện bán phá giá trong hoạt động thương mại quốc tế :
Tên File : 47488.pdf

Giải pháp giúp doanh nghiệp thủy sản Việt Nam đối phó với các vụ kiện bán phá giá trong hoạt động thương mại quốc tế :

Vui lòng liên hệ với chúng tôi qua địa chỉ email : lienlacluanvan@gmail.com để có thể Download tài liệu: Giải pháp giúp doanh nghiệp thủy sản Việt Nam đối phó với các vụ kiện bán phá giá trong hoạt động thương mại quốc tế :

Keyword SEO : Giải pháp giúp doanh nghiệp thủy sản Việt Nam đối phó với các vụ kiện bán phá giá trong hoạt động thương mại quốc tế :