Tin Mới

Giải pháp hạn chế rủi ro tín dụng tại các ngân hàng thương mại trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng

Tổng quan, thực trạng, giải pháp hạn chế rủi ro tín dụng tại các ngân hàng thương mại trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng

Bộ Sưu Tập : Luận văn Thạc Sĩ
Tác Giả Chính : Trần, Kim Hiển
Ngôn Ngữ : vie,
Nơi Xuất Bản : TP.HCM : 2009 Đại học Kinh tế TP.HCM,
Mô Tả Vật Lý : 83tr. ; , 29 cm
Tóm Tắt : Tổng quan, thực trạng, giải pháp hạn chế rủi ro tín dụng tại các ngân hàng thương mại trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng
Chủ Đề : Rủi ro tín dụng–Ngân hàng thương mại,
Tác giả bổ sung : Trần, Hoàng Ngân PGS.TS ; Người hướng dẫn
Số Kiểm Soát : 64721
Luận Văn : Giải pháp hạn chế rủi ro tín dụng tại các ngân hàng thương mại trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng
Tên File : 64721.pdf

Giải pháp hạn chế rủi ro tín dụng tại các ngân hàng thương mại trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng

Vui lòng liên hệ với chúng tôi qua địa chỉ email : lienlacluanvan@gmail.com để có thể Download tài liệu: Giải pháp hạn chế rủi ro tín dụng tại các ngân hàng thương mại trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng

Keyword SEO : Giải pháp hạn chế rủi ro tín dụng tại các ngân hàng thương mại trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng