Tin Mới

Giải pháp hạn chế rủi ro tín dụng tại ngân hàng thương mại cổ phần Á Châu :

Tổng quan, Thực trạng và giải pháp hạn chế rủi ro tín dụng tại ngân hàng thương mại cổ phần Á Châu

Bộ Sưu Tập : Luận văn Thạc Sĩ
Tác Giả Chính : Võ, Quỳnh Như
Ngôn Ngữ : vie,
Nơi Xuất Bản : TP.HCM : 2012 Đại học Kinh tế TP.HCM,
Mô Tả Vật Lý : 79 tr. + 35 tr. phụ lục ; , 29 cm
Tóm Tắt : Tổng quan, Thực trạng và giải pháp hạn chế rủi ro tín dụng tại ngân hàng thương mại cổ phần Á Châu
Chủ Đề : Quản lý rủi ro,
Tác giả bổ sung : Trương, Thị Hồng, PGS.TS ; người hướng dẫn
Số Kiểm Soát : 81234
Luận Văn : Giải pháp hạn chế rủi ro tín dụng tại ngân hàng thương mại cổ phần Á Châu :
Tên File : 81234.pdf

Giải pháp hạn chế rủi ro tín dụng tại ngân hàng thương mại cổ phần Á Châu :

Vui lòng liên hệ với chúng tôi qua địa chỉ email : lienlacluanvan@gmail.com để có thể Download tài liệu: Giải pháp hạn chế rủi ro tín dụng tại ngân hàng thương mại cổ phần Á Châu :

Keyword SEO : Giải pháp hạn chế rủi ro tín dụng tại ngân hàng thương mại cổ phần Á Châu :