Tin Mới

Giải Pháp Hoàn Thiện Hoạt Động Thu Mua Chế Biến Lương Thực Phục Vụ Xuất Khẩu tại đồng bằng sông Cửu Long :

Chủ trương chính sách của chính phủ về hoạt động thu mua, dự trữ chế biến phục vụ xuất khẩu và kinh nghiệm của Thái Lan và Hoa Kỳ; Tình hình tổ chức thu mua, chế biến lương thực xuất khẩu ĐBSCL giai đoạn 1995-1999; Một số giải pháp nhằm hoàn thiện hoạt động thu mua chế biến xuất khẩu lúa gạo tại Đổng Bằng Sông Cửu Long.

Bộ Sưu Tập : Luận văn Thạc Sĩ
Tác Giả Chính : Nguyễn, Huỳnh Giao
Ngôn Ngữ : vie,
Nơi Xuất Bản : TP.HCM : 2000 Trường Đại Học Kinh Tế,
Mô Tả Vật Lý : 101 tr. ; , 30 cm
Tóm Tắt : Chủ trương chính sách của chính phủ về hoạt động thu mua, dự trữ chế biến phục vụ xuất khẩu và kinh nghiệm của Thái Lan và Hoa Kỳ; Tình hình tổ chức thu mua, chế biến lương thực xuất khẩu ĐBSCL giai đoạn 1995-1999; Một số giải pháp nhằm hoàn thiện hoạt động thu mua chế biến xuất khẩu lúa gạo tại Đổng Bằng Sông Cửu Long.
Chủ Đề : Gạo, Kinh doanh, Nguồn tin điện tử, Xuất khẩu,
Tác giả bổ sung : Nguyễn, Đông Phong , TS. ; người hướng dẫn
Số Kiểm Soát : 37813
Luận Văn : Giải Pháp Hoàn Thiện Hoạt Động Thu Mua Chế Biến Lương Thực Phục Vụ Xuất Khẩu tại đồng bằng sông Cửu Long :
Tên File : 37813.pdf

Giải Pháp Hoàn Thiện Hoạt Động Thu Mua Chế Biến Lương Thực Phục Vụ Xuất Khẩu tại đồng bằng sông Cửu Long :

Vui lòng liên hệ với chúng tôi qua địa chỉ email : lienlacluanvan@gmail.com để có thể Download tài liệu: Giải Pháp Hoàn Thiện Hoạt Động Thu Mua Chế Biến Lương Thực Phục Vụ Xuất Khẩu tại đồng bằng sông Cửu Long :

Keyword SEO : Giải Pháp Hoàn Thiện Hoạt Động Thu Mua Chế Biến Lương Thực Phục Vụ Xuất Khẩu tại đồng bằng sông Cửu Long :