Tin Mới

Giải pháp hoàn thiện nghiệp vụ ngân hàng quốc tế tại ngân hàng công thương Việt Nam

Nghiệp vụ ngân hàng quốc tế của ngân hàng thương mại. Quá trình thực hiện nghiệp vụ ngân hàng quốc tế của ngân hàng công thương Việt Nam. Một số biện pháp nhằm cải tiến nghiệp vụ ngân hàng quốc tế của ngân hàng công thương Việt Nam..

Bộ Sưu Tập : Luận văn Tiến Sĩ
Tác Giả Chính : Lê, Thành Lân
Ngôn Ngữ : vie,
Nơi Xuất Bản : TP.HCM : 2004 Trường Đại Học Kinh Tế,
Mô Tả Vật Lý : 160 tr. ; , 30 cm
Tóm Tắt : Nghiệp vụ ngân hàng quốc tế của ngân hàng thương mại. Quá trình thực hiện nghiệp vụ ngân hàng quốc tế của ngân hàng công thương Việt Nam. Một số biện pháp nhằm cải tiến nghiệp vụ ngân hàng quốc tế của ngân hàng công thương Việt Nam..
Chủ Đề : Luận án tiến sĩ, Ngân hàng thế giới–Giải pháp hoàn thiện nghiệp vụ,
Tác giả bổ sung : Lê, Thành Lân
Số Kiểm Soát : 41586
Luận Văn : Giải pháp hoàn thiện nghiệp vụ ngân hàng quốc tế tại ngân hàng công thương Việt Nam
Tên File : 41586.pdf

Giải pháp hoàn thiện nghiệp vụ ngân hàng quốc tế tại ngân hàng công thương Việt Nam

Vui lòng liên hệ với chúng tôi qua địa chỉ email : lienlacluanvan@gmail.com để có thể Download tài liệu: Giải pháp hoàn thiện nghiệp vụ ngân hàng quốc tế tại ngân hàng công thương Việt Nam

Keyword SEO : Giải pháp hoàn thiện nghiệp vụ ngân hàng quốc tế tại ngân hàng công thương Việt Nam