Tin Mới

Giải Pháp Hoàn Thiện Quản Trị Nguồn Nhân Lực trong các Doanh Nghiệp Du lịch trên địa bàn TP.HCM

Tổng quan về lý luận quản trị nguồn nhân lực; Phân tích thực trạng quản trị nguồn nhân lực trong các doanh nghiệp du lịch trên địa bàn TP.HCM; Một số giải pháp hoàn thiện quản trị nguồn nhân lực trong các doanh nghiệp du lịch trên địa bàn TP.HCM.

Bộ Sưu Tập : Luận văn Tiến Sĩ
Tác Giả Chính : Trần, Thị Kim Dung
Ngôn Ngữ : vie,
Nơi Xuất Bản : TP.HCM : 2001 Trường Đại Học Kinh Tế,
Mô Tả Vật Lý : 160 tr. ; , 30 cm
Tóm Tắt : Tổng quan về lý luận quản trị nguồn nhân lực; Phân tích thực trạng quản trị nguồn nhân lực trong các doanh nghiệp du lịch trên địa bàn TP.HCM; Một số giải pháp hoàn thiện quản trị nguồn nhân lực trong các doanh nghiệp du lịch trên địa bàn TP.HCM.
Chủ Đề : Luận án tiến sĩ, Quản trị nhân sự,
Tác giả bổ sung : Trần, Thị Kim Dung
Số Kiểm Soát : 37430
Luận Văn : Giải Pháp Hoàn Thiện Quản Trị Nguồn Nhân Lực trong các Doanh Nghiệp Du lịch trên địa bàn TP.HCM
Tên File : 37430.pdf

Giải Pháp Hoàn Thiện Quản Trị Nguồn Nhân Lực trong các Doanh Nghiệp Du lịch trên địa bàn TP.HCM

Vui lòng liên hệ với chúng tôi qua địa chỉ email : lienlacluanvan@gmail.com để có thể Download tài liệu: Giải Pháp Hoàn Thiện Quản Trị Nguồn Nhân Lực trong các Doanh Nghiệp Du lịch trên địa bàn TP.HCM

Keyword SEO : Giải Pháp Hoàn Thiện Quản Trị Nguồn Nhân Lực trong các Doanh Nghiệp Du lịch trên địa bàn TP.HCM