Tin Mới

Giải pháp hoàn thiện và phát triển thanh toán quốc tế theo phương thức tín dụng chứng từ tại các Chi nhánh Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam trên địa bàn TP.HCM

– Thanh toán quốc tế và phương thức tín dụng chứng từ của Ngân hàng thương mại- Thực trạng vận dụng phương thức thanh toán tín dụng chứng từ tại các Chi nhánh NN & PTNT VN trên địa bàn TP.HCM- Những giải pháp hoàn thiện và phát triển thanh toán quốc tế theo phương thức tín dụng chứng từ tại các Chi nhánh Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam tại TP.HCM.

Bộ Sưu Tập : Luận văn Thạc Sĩ
Tác Giả Chính : Nguyễn, Thị Hải Anh
Ngôn Ngữ : vie,
Nơi Xuất Bản : TP.HCM : 2007 Trường Đại Học Kinh Tế,
Mô Tả Vật Lý : 90 tr. ; , 30 cm
Tóm Tắt : – Thanh toán quốc tế và phương thức tín dụng chứng từ của Ngân hàng thương mại- Thực trạng vận dụng phương thức thanh toán tín dụng chứng từ tại các Chi nhánh NN & PTNT VN trên địa bàn TP.HCM- Những giải pháp hoàn thiện và phát triển thanh toán quốc tế theo phương thức tín dụng chứng từ tại các Chi nhánh Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam tại TP.HCM.
Chủ Đề : Luận văn thạc sĩ, Thanh toán quốc tế–Tín dụng chứng từ,
Tác giả bổ sung : Nguyễn, Thị Hải Anh
Số Kiểm Soát : 46789
Luận Văn : Giải pháp hoàn thiện và phát triển thanh toán quốc tế theo phương thức tín dụng chứng từ tại các Chi nhánh Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam trên địa bàn TP.HCM
Tên File : 46789.pdf

Giải pháp hoàn thiện và phát triển thanh toán quốc tế theo phương thức tín dụng chứng từ tại các Chi nhánh Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam trên địa bàn TP.HCM

Vui lòng liên hệ với chúng tôi qua địa chỉ email : lienlacluanvan@gmail.com để có thể Download tài liệu: Giải pháp hoàn thiện và phát triển thanh toán quốc tế theo phương thức tín dụng chứng từ tại các Chi nhánh Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam trên địa bàn TP.HCM

Keyword SEO : Giải pháp hoàn thiện và phát triển thanh toán quốc tế theo phương thức tín dụng chứng từ tại các Chi nhánh Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam trên địa bàn TP.HCM