Tin Mới

Giải pháp kiểm soát quy trình cho vay tại ngân hàng liên doanh Shinhanvina

Tổng quan, thực trạng, giải pháp kiểm soát quy trình cho vay tại ngân hàng liên doanh Shinhanvina

Bộ Sưu Tập : Luận văn Thạc Sĩ
Tác Giả Chính : Phan, Thị Mỹ Kiều
Ngôn Ngữ : vie,
Nơi Xuất Bản : TP.HCM : 2009 Đại học Kinh tế TP.HCM,
Mô Tả Vật Lý : 69tr. ; , 29 cm
Tóm Tắt : Tổng quan, thực trạng, giải pháp kiểm soát quy trình cho vay tại ngân hàng liên doanh Shinhanvina
Chủ Đề : Ngân hàng liên doanh, Rủi ro tín dụng–Kiểm soát,
Tác giả bổ sung : Lê, Thanh Hà , TS ; Người hướng dẫn
Số Kiểm Soát : 65296
Luận Văn : Giải pháp kiểm soát quy trình cho vay tại ngân hàng liên doanh Shinhanvina
Tên File : 65296.pdf

Giải pháp kiểm soát quy trình cho vay tại ngân hàng liên doanh Shinhanvina

Vui lòng liên hệ với chúng tôi qua địa chỉ email : lienlacluanvan@gmail.com để có thể Download tài liệu: Giải pháp kiểm soát quy trình cho vay tại ngân hàng liên doanh Shinhanvina

Keyword SEO : Giải pháp kiểm soát quy trình cho vay tại ngân hàng liên doanh Shinhanvina