Tin Mới

Giải pháp mở rộng hoạt động bao thanh toán nội địa tại ngân hàng thương cổ phần Á Châu :

– Lý luận tổng quan về bao thanh toán- Thực trạng hoạt động bao thanh toán nội địa tại ngân hàng thương cổ phần Á Châu- Một số giải pháp mở rộng hoạt động bao thanh toán nội địa tại ngân hàng thương cổ phần Á Châu.

Bộ Sưu Tập : Luận văn Thạc Sĩ
Tác Giả Chính : Nguyễn, Văn Huy
Ngôn Ngữ : vie,
Nơi Xuất Bản : TP.HCM : 2009 Đại học Kinh tế TP.HCM,
Mô Tả Vật Lý : 84 tr. ; , 29 cm
Tóm Tắt : – Lý luận tổng quan về bao thanh toán- Thực trạng hoạt động bao thanh toán nội địa tại ngân hàng thương cổ phần Á Châu- Một số giải pháp mở rộng hoạt động bao thanh toán nội địa tại ngân hàng thương cổ phần Á Châu.
Chủ Đề : Ngân hàng thương mại–Giải pháp mở rộng, Ngân hàng thương mại–Thanh toán nội địa,
Tác giả bổ sung : Trần, Thị Kỳ , TS ; người hướng dẫn
Số Kiểm Soát : 49837
Luận Văn : Giải pháp mở rộng hoạt động bao thanh toán nội địa tại ngân hàng thương cổ phần Á Châu :
Tên File : 49837.pdf

Giải pháp mở rộng hoạt động bao thanh toán nội địa tại ngân hàng thương cổ phần Á Châu :

Vui lòng liên hệ với chúng tôi qua địa chỉ email : lienlacluanvan@gmail.com để có thể Download tài liệu: Giải pháp mở rộng hoạt động bao thanh toán nội địa tại ngân hàng thương cổ phần Á Châu :

Keyword SEO : Giải pháp mở rộng hoạt động bao thanh toán nội địa tại ngân hàng thương cổ phần Á Châu :