Tin Mới

Giải pháp mở rộng thanh toán không dùng tiền mặt trên địa bàn tỉnh Bình Dương

Bộ Sưu Tập : Luận văn Thạc Sĩ
Tác Giả Chính : Nguyễn, Thị Thu Hà
Ngôn Ngữ : vie,
Nơi Xuất Bản : TP.HCM : 2008 Trường Đại Học Kinh Tế,
Mô Tả Vật Lý : 61 tr. ; , 30 cm
Tóm Tắt :
Chủ Đề : Dịch vụ ngân hàng–Phương tiện, Luận văn thạc sĩ,
Tác giả bổ sung : Nguyễn, Thị Thu Hà
Số Kiểm Soát : 49190
Luận Văn : Giải pháp mở rộng thanh toán không dùng tiền mặt trên địa bàn tỉnh Bình Dương
Tên File : 49190.pdf

Giải pháp mở rộng thanh toán không dùng tiền mặt trên địa bàn tỉnh Bình Dương

Vui lòng liên hệ với chúng tôi qua địa chỉ email : lienlacluanvan@gmail.com để có thể Download tài liệu: Giải pháp mở rộng thanh toán không dùng tiền mặt trên địa bàn tỉnh Bình Dương

Keyword SEO : Giải pháp mở rộng thanh toán không dùng tiền mặt trên địa bàn tỉnh Bình Dương