Tin Mới

Giải pháp mở rộng tín dụng ngân hàng cho doanh nghiệp xuất khẩu vừa và nhỏ Việt Nam :

Tổng quan về tín dụng ngân hàng và doanh nghiệp xuất khẩu vừa và nhỏ. Thực trạng cấp tín dụng ngân hàng cho doanh nghiệp xuất khẩu vừa và nhỏ Việt Nam. Giải pháp mở rộng tín dụng ngân hàng cho doanh nghiệp xuất khẩu vừa và nhỏ Việt Nam.

Bộ Sưu Tập : Luận văn Thạc Sĩ
Tác Giả Chính : Hà, Thị Phương Tâm
Ngôn Ngữ : vie,
Nơi Xuất Bản : TP.HCM : 2012 Đại học Kinh tế TP.HCM,
Mô Tả Vật Lý : 118 tr. ; , 29 cm
Tóm Tắt : Tổng quan về tín dụng ngân hàng và doanh nghiệp xuất khẩu vừa và nhỏ. Thực trạng cấp tín dụng ngân hàng cho doanh nghiệp xuất khẩu vừa và nhỏ Việt Nam. Giải pháp mở rộng tín dụng ngân hàng cho doanh nghiệp xuất khẩu vừa và nhỏ Việt Nam.
Chủ Đề : Doanh nghiệp vừa và nhỏ, Tín dụng,
Tác giả bổ sung : Trần, Công Kha , TS ; người hướng dẫn
Số Kiểm Soát : 76050
Luận Văn : Giải pháp mở rộng tín dụng ngân hàng cho doanh nghiệp xuất khẩu vừa và nhỏ Việt Nam :
Tên File : 76050.pdf

Giải pháp mở rộng tín dụng ngân hàng cho doanh nghiệp xuất khẩu vừa và nhỏ Việt Nam :

Vui lòng liên hệ với chúng tôi qua địa chỉ email : lienlacluanvan@gmail.com để có thể Download tài liệu: Giải pháp mở rộng tín dụng ngân hàng cho doanh nghiệp xuất khẩu vừa và nhỏ Việt Nam :

Keyword SEO : Giải pháp mở rộng tín dụng ngân hàng cho doanh nghiệp xuất khẩu vừa và nhỏ Việt Nam :