Tin Mới

Giải pháp nâng cao chất lượng tín dụng đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa tại các ngân hàng TMCP thành phố Cần Thơ :

Tổng quan, thực trạng, Giải pháp nâng cao chất lượng tín dụng đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa tại các ngân hàng TMCP thành phố Cần Thơ

Bộ Sưu Tập : Luận văn Thạc Sĩ
Tác Giả Chính : Trần, Thị Thúy Hồng
Ngôn Ngữ : vie,
Nơi Xuất Bản : TP.HCM : 2009 Đại học Kinh tế TP.HCM,
Mô Tả Vật Lý : 80tr. ; , 29 cm
Tóm Tắt : Tổng quan, thực trạng, Giải pháp nâng cao chất lượng tín dụng đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa tại các ngân hàng TMCP thành phố Cần Thơ
Chủ Đề : Tín dụng–Doanh nghiệp nhỏ và vừa–Cần Thơ,
Tác giả bổ sung : Thân, Thị Thu Thủy, TS ; Người hướng dẫn
Số Kiểm Soát : 64537
Luận Văn : Giải pháp nâng cao chất lượng tín dụng đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa tại các ngân hàng TMCP thành phố Cần Thơ :
Tên File : 64537.pdf

Giải pháp nâng cao chất lượng tín dụng đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa tại các ngân hàng TMCP thành phố Cần Thơ :

Vui lòng liên hệ với chúng tôi qua địa chỉ email : lienlacluanvan@gmail.com để có thể Download tài liệu: Giải pháp nâng cao chất lượng tín dụng đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa tại các ngân hàng TMCP thành phố Cần Thơ :

Keyword SEO : Giải pháp nâng cao chất lượng tín dụng đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa tại các ngân hàng TMCP thành phố Cần Thơ :