Tin Mới

Giải pháp nâng cao hiệu quả cdịch vụ kiểm toán tại các công ty kiểm toán độc lập vừa và nhỏ tại TPHCM :

Tổng quan, thực trạng, một số giải pháp nâng cao hiệu quả kiểm soát chất lượng dịch vụ kiểm toán tại các công ty kiểm toán độc lập vừa và nhỏ tại TPHCM

Bộ Sưu Tập : Luận văn Thạc Sĩ
Tác Giả Chính : Nguyễn, Thị Bích Sơn
Ngôn Ngữ : vie,
Nơi Xuất Bản : TP.HCM : 2010 Đại học Kinh tế TP.HCM,
Mô Tả Vật Lý : 81tr. ; , 30cm
Tóm Tắt : Tổng quan, thực trạng, một số giải pháp nâng cao hiệu quả kiểm soát chất lượng dịch vụ kiểm toán tại các công ty kiểm toán độc lập vừa và nhỏ tại TPHCM
Chủ Đề : Dịch vụ kiểm toán–Dịch vụ kiểm toán,
Tác giả bổ sung : Trần, Thị Giang Tân , PGS.TS ; người hướng dẫn
Số Kiểm Soát : 67895
Luận Văn : Giải pháp nâng cao hiệu quả cdịch vụ kiểm toán tại các công ty kiểm toán độc lập vừa và nhỏ tại TPHCM :
Tên File : 67895.pdf

Giải pháp nâng cao hiệu quả cdịch vụ kiểm toán tại các công ty kiểm toán độc lập vừa và nhỏ tại TPHCM :

Vui lòng liên hệ với chúng tôi qua địa chỉ email : lienlacluanvan@gmail.com để có thể Download tài liệu: Giải pháp nâng cao hiệu quả cdịch vụ kiểm toán tại các công ty kiểm toán độc lập vừa và nhỏ tại TPHCM :

Keyword SEO : Giải pháp nâng cao hiệu quả cdịch vụ kiểm toán tại các công ty kiểm toán độc lập vừa và nhỏ tại TPHCM :