Tin Mới

Giải Pháp Nâng Cao Hiệu Quả Kinh Doanh Ngoại Tệ tại Ngân Hàng Ngoại Thương Việt Nam

Cơ sở lý luận về thị trường ngoại hối, giao dịch ngoại hối; Thực trạng quản lý nhà nước về quản lý ngoại hối, cơ chế điều hành tỷ giá ở nước ta và hoạt động kinh doanh ngoại tệ tại ngân hàng ngoại thương VN; Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả của ngân hàng ngoại thương VN; Kết luận..

Bộ Sưu Tập : Luận văn Thạc Sĩ
Tác Giả Chính : Trần, Tường Anh
Ngôn Ngữ : vie,
Nơi Xuất Bản : TP.HCM : 2000 TP. Hồ Chí Minh,
Mô Tả Vật Lý : 75 tr. ; , 30 cm
Tóm Tắt : Cơ sở lý luận về thị trường ngoại hối, giao dịch ngoại hối; Thực trạng quản lý nhà nước về quản lý ngoại hối, cơ chế điều hành tỷ giá ở nước ta và hoạt động kinh doanh ngoại tệ tại ngân hàng ngoại thương VN; Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả của ngân hàng ngoại thương VN; Kết luận..
Chủ Đề : Ngân hàng, Nguồn tin điện tử,
Tác giả bổ sung : Trần, Tường Anh
Số Kiểm Soát : 37773
Luận Văn : Giải Pháp Nâng Cao Hiệu Quả Kinh Doanh Ngoại Tệ tại Ngân Hàng Ngoại Thương Việt Nam
Tên File : 37773.pdf

Giải Pháp Nâng Cao Hiệu Quả Kinh Doanh Ngoại Tệ tại Ngân Hàng Ngoại Thương Việt Nam

Vui lòng liên hệ với chúng tôi qua địa chỉ email : lienlacluanvan@gmail.com để có thể Download tài liệu: Giải Pháp Nâng Cao Hiệu Quả Kinh Doanh Ngoại Tệ tại Ngân Hàng Ngoại Thương Việt Nam

Keyword SEO : Giải Pháp Nâng Cao Hiệu Quả Kinh Doanh Ngoại Tệ tại Ngân Hàng Ngoại Thương Việt Nam