Tin Mới

Giải pháp nâng cao năng lực cạnh tranh của các ngành dịch vụ trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế và thực hiện hiệp định thương mại tự do Asean – Trung Quốc :

Cơ sở lý luận về năng lực cạnh tranh của các ngành dịch vụ trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế. Đánh giá năng lực cạnh tranh của các ngành dịch vụ của Việt Nam trong tương quan so sánh với các nước ASEAN và Trung Quốc. Giải pháp nâng cao năng lực cạnh tranh của các ngành dịch vụ của Việt Nam trong bối cảnh hội nhập kinh tế và thực hiện hiệp định thương mại tự do Asean – Trung Quốc

Bộ Sưu Tập : Tài Liệu – Sách Báo
Tác Giả Chính : Nguyễn, Hữu Khải
Ngôn Ngữ : vie,
Nơi Xuất Bản : H. : Bộ Thương mại , 2006
Mô Tả Vật Lý : 169tr. ; , 29 cm
Tóm Tắt : Cơ sở lý luận về năng lực cạnh tranh của các ngành dịch vụ trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế. Đánh giá năng lực cạnh tranh của các ngành dịch vụ của Việt Nam trong tương quan so sánh với các nước ASEAN và Trung Quốc. Giải pháp nâng cao năng lực cạnh tranh của các ngành dịch vụ của Việt Nam trong bối cảnh hội nhập kinh tế và thực hiện hiệp định thương mại tự do Asean – Trung Quốc
Chủ Đề : Năng lực cạnh tranh–Ngành dịch vụ,
Tác giả bổ sung :
Số Kiểm Soát : 66783
Luận Văn : Giải pháp nâng cao năng lực cạnh tranh của các ngành dịch vụ trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế và thực hiện hiệp định thương mại tự do Asean – Trung Quốc :
Tên File : 66783.pdf

Giải pháp nâng cao năng lực cạnh tranh của các ngành dịch vụ trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế và thực hiện hiệp định thương mại tự do Asean - Trung Quốc :

Vui lòng liên hệ với chúng tôi qua địa chỉ email : lienlacluanvan@gmail.com để có thể Download tài liệu: Giải pháp nâng cao năng lực cạnh tranh của các ngành dịch vụ trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế và thực hiện hiệp định thương mại tự do Asean – Trung Quốc :

Keyword SEO : Giải pháp nâng cao năng lực cạnh tranh của các ngành dịch vụ trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế và thực hiện hiệp định thương mại tự do Asean – Trung Quốc :