Tin Mới

Giải pháp nhằm nâng cao khả năng tạo lập vốn và hiệu quả công tác đầu tư tài chính tại các Công ty bảo hiểm Nhân Thọ ở Việt Nam

– Cơ sở lý luận về bảo hiểm và quản lý vốn trong các doanh nghiệp bảo hiểm.- Thực trạng việc tạo lập, quản lý và sử dụng vốn của các doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ ở Việt Nam hiện nay.- Giải pháp nhằm nâng cao khả năng tạo lập vốn và hiệu quả công tác đầu tư tài chính tại các Công ty bảo hiểm nhân Thọ ở Việt Nam..

Bộ Sưu Tập : Luận văn Thạc Sĩ
Tác Giả Chính : Phạm, Thị Như Yến
Ngôn Ngữ : vie,
Nơi Xuất Bản : TP.HCM : 2006 Trường Đại Học Kinh Tế,
Mô Tả Vật Lý : 93 tr. ; , 30 cm
Tóm Tắt : – Cơ sở lý luận về bảo hiểm và quản lý vốn trong các doanh nghiệp bảo hiểm.- Thực trạng việc tạo lập, quản lý và sử dụng vốn của các doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ ở Việt Nam hiện nay.- Giải pháp nhằm nâng cao khả năng tạo lập vốn và hiệu quả công tác đầu tư tài chính tại các Công ty bảo hiểm nhân Thọ ở Việt Nam..
Chủ Đề : Bảo hiểm nhân thọ–Đầu tư tài chính–Việt Nam, Doanh nghiệp bảo hiểm–Tạo lập vốn, Luận văn thạc sĩ,
Tác giả bổ sung : Phạm, Thị Như Yến
Số Kiểm Soát : 45786
Luận Văn : Giải pháp nhằm nâng cao khả năng tạo lập vốn và hiệu quả công tác đầu tư tài chính tại các Công ty bảo hiểm Nhân Thọ ở Việt Nam
Tên File : 45786.pdf

Giải pháp nhằm nâng cao khả năng tạo lập vốn và hiệu quả công tác đầu tư tài chính tại các Công ty bảo hiểm Nhân Thọ ở Việt Nam

Vui lòng liên hệ với chúng tôi qua địa chỉ email : lienlacluanvan@gmail.com để có thể Download tài liệu: Giải pháp nhằm nâng cao khả năng tạo lập vốn và hiệu quả công tác đầu tư tài chính tại các Công ty bảo hiểm Nhân Thọ ở Việt Nam

Keyword SEO : Giải pháp nhằm nâng cao khả năng tạo lập vốn và hiệu quả công tác đầu tư tài chính tại các Công ty bảo hiểm Nhân Thọ ở Việt Nam