Tin Mới

Giải pháp nhằm phát triển các doanh nghiệp da – giày trên địa bàn tỉnh Đồng Nai đến năm 2015 :

Cơ sở lý luận, phân tích tình hình, giải pháp nhằm phát triển các doanh nghiệp da – giày trên địa bàn tỉnh Đồng Nai đến năm 2015

Bộ Sưu Tập : Luận văn Tiến Sĩ
Tác Giả Chính : Nguyễn, Văn Tân
Ngôn Ngữ : vie,
Nơi Xuất Bản : TP.HCM : 2009 Đại học Kinh tế TP.HCM,
Mô Tả Vật Lý : 163 tr. ; , 29 cm
Tóm Tắt : Cơ sở lý luận, phân tích tình hình, giải pháp nhằm phát triển các doanh nghiệp da – giày trên địa bàn tỉnh Đồng Nai đến năm 2015
Chủ Đề : Ngành giày da–Chiến lược phát triển–Đồng nai,
Tác giả bổ sung : Nguyễn, Thị Liên Diệp, PGS.TS ; Người hướng dẫn
Số Kiểm Soát : 64497
Luận Văn : Giải pháp nhằm phát triển các doanh nghiệp da – giày trên địa bàn tỉnh Đồng Nai đến năm 2015 :
Tên File : 64497.pdf

Giải pháp nhằm phát triển các doanh nghiệp da - giày trên địa bàn tỉnh Đồng Nai đến năm 2015 :

Vui lòng liên hệ với chúng tôi qua địa chỉ email : lienlacluanvan@gmail.com để có thể Download tài liệu: Giải pháp nhằm phát triển các doanh nghiệp da – giày trên địa bàn tỉnh Đồng Nai đến năm 2015 :

Keyword SEO : Giải pháp nhằm phát triển các doanh nghiệp da – giày trên địa bàn tỉnh Đồng Nai đến năm 2015 :