Tin Mới

Giải pháp phát triển hoạt động bảo lãnh tại Ngân hàng thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) :

– Cơ sở lý luận về bảo lãnh Ngân hàng; Thực trạng hoạt động bảo lãnh tại Ngân hàng thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam; Một số giải pháp phát triển hoạt động bảo lãnh tại Ngân hàng thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam

Bộ Sưu Tập : Luận văn Thạc Sĩ
Tác Giả Chính : Trần, Hà Minh Thắng
Ngôn Ngữ : vie,
Nơi Xuất Bản : TP.HCM : 2009 Trường Đại Học Kinh Tế,
Mô Tả Vật Lý : 87 tr. ; , 30 cm
Tóm Tắt : – Cơ sở lý luận về bảo lãnh Ngân hàng; Thực trạng hoạt động bảo lãnh tại Ngân hàng thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam; Một số giải pháp phát triển hoạt động bảo lãnh tại Ngân hàng thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam
Chủ Đề : Ngân hàng ngoại thương–Bảo lãnh ngân hàng,
Tác giả bổ sung : Trương, Quang Thông , TS ; người hướng dẫn
Số Kiểm Soát : 62708
Luận Văn : Giải pháp phát triển hoạt động bảo lãnh tại Ngân hàng thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) :
Tên File : 62708.pdf

Giải pháp phát triển hoạt động bảo lãnh tại Ngân hàng thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) :

Vui lòng liên hệ với chúng tôi qua địa chỉ email : lienlacluanvan@gmail.com để có thể Download tài liệu: Giải pháp phát triển hoạt động bảo lãnh tại Ngân hàng thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) :

Keyword SEO : Giải pháp phát triển hoạt động bảo lãnh tại Ngân hàng thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) :