Tin Mới

Giải pháp phát triển môi trường phục vụ du lịch tại thành phố Đà Lạt đến năm 2015

– Cơ sở lý luận về môi trường du lịch- Phân tích thực trạng môi trường du lịch thành phố Đà Lạt thời gian qua- Giải pháp phát triển môi trường phục vụ du lịch tại thành phố Đà Lạt đến năm 2015.

Bộ Sưu Tập : Luận văn Thạc Sĩ
Tác Giả Chính : Nguyễn, Viết Lan
Ngôn Ngữ : vie,
Nơi Xuất Bản : TP.HCM : 2007 Trường Đại Học Kinh Tế,
Mô Tả Vật Lý : 63 tr. ; , 30 cm
Tóm Tắt : – Cơ sở lý luận về môi trường du lịch- Phân tích thực trạng môi trường du lịch thành phố Đà Lạt thời gian qua- Giải pháp phát triển môi trường phục vụ du lịch tại thành phố Đà Lạt đến năm 2015.
Chủ Đề : Du lịch–Môi trường phục vụ–Đà Lạt, Kinh tế du lịch–Phát triển–Đà Lạt–2015, Luận văn thạc sĩ,
Tác giả bổ sung : Nguyễn, Viết Lan
Số Kiểm Soát : 46755
Luận Văn : Giải pháp phát triển môi trường phục vụ du lịch tại thành phố Đà Lạt đến năm 2015
Tên File : 46755.pdf

Giải pháp phát triển môi trường phục vụ du lịch tại thành phố Đà Lạt đến năm 2015

Vui lòng liên hệ với chúng tôi qua địa chỉ email : lienlacluanvan@gmail.com để có thể Download tài liệu: Giải pháp phát triển môi trường phục vụ du lịch tại thành phố Đà Lạt đến năm 2015

Keyword SEO : Giải pháp phát triển môi trường phục vụ du lịch tại thành phố Đà Lạt đến năm 2015