Tin Mới

Giải pháp phát triển siêu thị ở thành phố Hồ Chí Minh đến năm 2010 và tầm nhìn đến năm 2020

– Lý luận chung về siêu thị trong hệ thống bán lẻ hàng hóa.- Thực trạng phát triển siêu thị ở thành phố Hồ Chí Minh thời gian qua.- Giải pháp phát triển siêu thị ở thành phố Hồ Chí Minh đến năm 2010 và tầm nhìn đến năm 2020.

Bộ Sưu Tập : Luận văn Tiến Sĩ
Tác Giả Chính : Nguyễn, Văn Tiến
Ngôn Ngữ : vie,
Nơi Xuất Bản : TP.HCM : 2006 Trường Đại Học Kinh Tế,
Mô Tả Vật Lý : 166 tr. ; , 30 cm
Tóm Tắt : – Lý luận chung về siêu thị trong hệ thống bán lẻ hàng hóa.- Thực trạng phát triển siêu thị ở thành phố Hồ Chí Minh thời gian qua.- Giải pháp phát triển siêu thị ở thành phố Hồ Chí Minh đến năm 2010 và tầm nhìn đến năm 2020.
Chủ Đề : Kinh doanh siêu thụ–Phát triển–TP.HCM–2010, Luận án tiến sĩ,
Tác giả bổ sung : Nguyễn, Văn Tiến
Số Kiểm Soát : 45106
Luận Văn : Giải pháp phát triển siêu thị ở thành phố Hồ Chí Minh đến năm 2010 và tầm nhìn đến năm 2020
Tên File : 45106.pdf

Giải pháp phát triển siêu thị ở thành phố Hồ Chí Minh đến năm 2010 và tầm nhìn đến năm 2020

Vui lòng liên hệ với chúng tôi qua địa chỉ email : lienlacluanvan@gmail.com để có thể Download tài liệu: Giải pháp phát triển siêu thị ở thành phố Hồ Chí Minh đến năm 2010 và tầm nhìn đến năm 2020

Keyword SEO : Giải pháp phát triển siêu thị ở thành phố Hồ Chí Minh đến năm 2010 và tầm nhìn đến năm 2020