Tin Mới

Giải pháp phát triển siêu thị tại tỉnh Bình Dương đến năm 2015

-Tổng quan về sự phát triển siêu thị trên thế giới và ở Việt Nam.-Thực trạng phát triển siêu thị tại Bình Dương trong thời gian qua.-Giải pháp phát triển siêu thị tại tỉnh Bình Dương từ nay đến năm 2015..

Bộ Sưu Tập : Luận văn Thạc Sĩ
Tác Giả Chính : Võ, Ngọc Dũng
Ngôn Ngữ : vie,
Nơi Xuất Bản : TP.HCM : 2008 Trường Đại Học Kinh Tế,
Mô Tả Vật Lý : 82 tr. ; , 30 cm
Tóm Tắt : -Tổng quan về sự phát triển siêu thị trên thế giới và ở Việt Nam.-Thực trạng phát triển siêu thị tại Bình Dương trong thời gian qua.-Giải pháp phát triển siêu thị tại tỉnh Bình Dương từ nay đến năm 2015..
Chủ Đề : Kinh doanh siêu thị–Bình Dương, Luận văn thạc sĩ,
Tác giả bổ sung : Võ, Ngọc Dũng
Số Kiểm Soát : 49531
Luận Văn : Giải pháp phát triển siêu thị tại tỉnh Bình Dương đến năm 2015
Tên File : 49531.pdf

Giải pháp phát triển siêu thị tại tỉnh Bình Dương đến năm 2015

Vui lòng liên hệ với chúng tôi qua địa chỉ email : lienlacluanvan@gmail.com để có thể Download tài liệu: Giải pháp phát triển siêu thị tại tỉnh Bình Dương đến năm 2015

Keyword SEO : Giải pháp phát triển siêu thị tại tỉnh Bình Dương đến năm 2015