Tin Mới

Giải pháp phát triển thương mại điện tử (E-commerce) trong lĩnh vực sản xuất kinh doanh băng đĩa nhạc Việt Nam :

Tổng quan về internet và thương mại điện tử. Thực trạng ngành sản xuất kinh doanh băng đĩa nhạc Việt Nam. Giải pháp phát triển thương mại điện tử trong lãnh vực sản xuất kinh doanh băng đĩa nhạc Việt Nam..

Bộ Sưu Tập : Luận văn Thạc Sĩ
Tác Giả Chính : Lê, Huy Khiêm
Ngôn Ngữ : vie,
Nơi Xuất Bản : TP.HCM : 2003 Trường Đại Học Kinh Tế,
Mô Tả Vật Lý : 70 tr. ; , 29 cm
Tóm Tắt : Tổng quan về internet và thương mại điện tử. Thực trạng ngành sản xuất kinh doanh băng đĩa nhạc Việt Nam. Giải pháp phát triển thương mại điện tử trong lãnh vực sản xuất kinh doanh băng đĩa nhạc Việt Nam..
Chủ Đề : Sản xuất kinh doanh, Thương mại điện tử–Băng đĩa nhạc,
Tác giả bổ sung : Phan, Thị Minh Châu, TS ; Người hướng dẫn
Số Kiểm Soát : 41083
Luận Văn : Giải pháp phát triển thương mại điện tử (E-commerce) trong lĩnh vực sản xuất kinh doanh băng đĩa nhạc Việt Nam :
Tên File : 41083.pdf

Giải pháp phát triển thương mại điện tử (E-commerce) trong lĩnh vực sản xuất kinh doanh băng đĩa nhạc Việt Nam :

Vui lòng liên hệ với chúng tôi qua địa chỉ email : lienlacluanvan@gmail.com để có thể Download tài liệu: Giải pháp phát triển thương mại điện tử (E-commerce) trong lĩnh vực sản xuất kinh doanh băng đĩa nhạc Việt Nam :

Keyword SEO : Giải pháp phát triển thương mại điện tử (E-commerce) trong lĩnh vực sản xuất kinh doanh băng đĩa nhạc Việt Nam :