Tin Mới

Giải pháp quản lý rủi ro trong hoạt động thanh toán xuất nhập khẩu tại Ngân hàng thương mại cổ phần Công Thương Việt Nam :

Cơ sở lý luận về quản lý rủi ro trong hoạt động thanh toán xuất nhập khẩu tại các ngân hàng thương mại. Thực trạng và giải pháp quản lý rủi ro trong hoạt động thanh toán xuất nhập khẩu tại Ngân hàng thương mại cổ phần Công Thương Việt Nam.

Bộ Sưu Tập : Luận văn Thạc Sĩ
Tác Giả Chính : Trần, Thị Kiều Dung
Ngôn Ngữ : vie,
Nơi Xuất Bản : TP.HCM : 2011 Đại học Kinh tế TP.HCM,
Mô Tả Vật Lý : 80 tr. + phụ lục ; , 29 cm
Tóm Tắt : Cơ sở lý luận về quản lý rủi ro trong hoạt động thanh toán xuất nhập khẩu tại các ngân hàng thương mại. Thực trạng và giải pháp quản lý rủi ro trong hoạt động thanh toán xuất nhập khẩu tại Ngân hàng thương mại cổ phần Công Thương Việt Nam.
Chủ Đề : Ngân hàng–Quản lý rủi ro, Thanh toán xuất nhập khẩu,
Tác giả bổ sung : Vũ, Thị Thúy Nga , TS ; người hướng dẫn
Số Kiểm Soát : 75879
Luận Văn : Giải pháp quản lý rủi ro trong hoạt động thanh toán xuất nhập khẩu tại Ngân hàng thương mại cổ phần Công Thương Việt Nam :
Tên File : 75879.pdf

Giải pháp quản lý rủi ro trong hoạt động thanh toán xuất nhập khẩu tại Ngân hàng thương mại cổ phần Công Thương Việt Nam :

Vui lòng liên hệ với chúng tôi qua địa chỉ email : lienlacluanvan@gmail.com để có thể Download tài liệu: Giải pháp quản lý rủi ro trong hoạt động thanh toán xuất nhập khẩu tại Ngân hàng thương mại cổ phần Công Thương Việt Nam :

Keyword SEO : Giải pháp quản lý rủi ro trong hoạt động thanh toán xuất nhập khẩu tại Ngân hàng thương mại cổ phần Công Thương Việt Nam :