Tin Mới

Giải Pháp Tài Chính Nhằm nâng Cao Hiệu Quả Hoạt Động của các Doanh Nghiệp Nhà Nước trong Cơ Chế Thị Trường

Khái quát về doanh nghiệp nhà nước và vai trò của nó đối với sự phát triển kinh tế trong cơ chế thị trường; Thực trạng đổi mới doanh nghiệp nhà nước trong thời gian qua; Những giải pháp tài chính nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp nhà nước ở Việt Nam.

Bộ Sưu Tập : Luận văn Tiến Sĩ
Tác Giả Chính : Lê, Thị Lanh
Ngôn Ngữ : vie,
Nơi Xuất Bản : TP.HCM : 2002 Trường Đại Học Kinh Tế,
Mô Tả Vật Lý : 189 tr. ; , 30 cm
Tóm Tắt : Khái quát về doanh nghiệp nhà nước và vai trò của nó đối với sự phát triển kinh tế trong cơ chế thị trường; Thực trạng đổi mới doanh nghiệp nhà nước trong thời gian qua; Những giải pháp tài chính nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp nhà nước ở Việt Nam.
Chủ Đề : Doanh nghiệp nhà nước, Luận văn thạc sĩ, Quản trị tài chính,
Tác giả bổ sung : Lê, Thị Lanh
Số Kiểm Soát : 38140
Luận Văn : Giải Pháp Tài Chính Nhằm nâng Cao Hiệu Quả Hoạt Động của các Doanh Nghiệp Nhà Nước trong Cơ Chế Thị Trường
Tên File : 38140.pdf

Giải Pháp Tài Chính Nhằm nâng Cao Hiệu Quả Hoạt Động của các Doanh Nghiệp Nhà Nước trong Cơ Chế Thị Trường

Vui lòng liên hệ với chúng tôi qua địa chỉ email : lienlacluanvan@gmail.com để có thể Download tài liệu: Giải Pháp Tài Chính Nhằm nâng Cao Hiệu Quả Hoạt Động của các Doanh Nghiệp Nhà Nước trong Cơ Chế Thị Trường

Keyword SEO : Giải Pháp Tài Chính Nhằm nâng Cao Hiệu Quả Hoạt Động của các Doanh Nghiệp Nhà Nước trong Cơ Chế Thị Trường