Tin Mới

Giải pháp về vốn đầu tư cho phát triển nuôi trồng thủy sản ở tỉnh Cà Mau :

– Tổng quan về nuôi trồng thủy sản và vốn để phát triển nuôi trồng thủy sản. Thực trạng nuôi trồng thủy sản và vốn đầu tư để phát triển nuôi trồng thủy sản ở tỉnh Cà Mau. Giải pháp về vốn đầu tư cho phát triển nuôi trồng thủy sản ở tỉnh Cà Mau..

Bộ Sưu Tập : Luận văn Thạc Sĩ
Tác Giả Chính : Nguyễn, Văn Bé
Ngôn Ngữ : vie,
Nơi Xuất Bản : TP.HCM : 2007 Trường Đại Học Kinh Tế,
Mô Tả Vật Lý : 96 tr. ; , 30 cm
Tóm Tắt : – Tổng quan về nuôi trồng thủy sản và vốn để phát triển nuôi trồng thủy sản. Thực trạng nuôi trồng thủy sản và vốn đầu tư để phát triển nuôi trồng thủy sản ở tỉnh Cà Mau. Giải pháp về vốn đầu tư cho phát triển nuôi trồng thủy sản ở tỉnh Cà Mau..
Chủ Đề : Kinh tế thủy sản–Phát triển, Luận văn thạc sĩ, Vốn đầu tư–Nuôi trồng thủy sản,
Tác giả bổ sung : Nguyễn, Ngọc Hùng , PGS.TS ; người hướng dẫn
Số Kiểm Soát : 47396
Luận Văn : Giải pháp về vốn đầu tư cho phát triển nuôi trồng thủy sản ở tỉnh Cà Mau :
Tên File : 47396.pdf

Giải pháp về vốn đầu tư cho phát triển nuôi trồng thủy sản ở tỉnh Cà Mau :

Vui lòng liên hệ với chúng tôi qua địa chỉ email : lienlacluanvan@gmail.com để có thể Download tài liệu: Giải pháp về vốn đầu tư cho phát triển nuôi trồng thủy sản ở tỉnh Cà Mau :

Keyword SEO : Giải pháp về vốn đầu tư cho phát triển nuôi trồng thủy sản ở tỉnh Cà Mau :