Tin Mới

Giải pháp xử lý nợ xấu cho hệ thống ngân hàng thương mại Việt Nam :

Cơ sở lý luận, thực trạng và giải pháp xử lý nợ xấu cho hệ thống ngân hàng thương mại Việt Nam

Bộ Sưu Tập : Luận văn Thạc Sĩ
Tác Giả Chính : Nguyễn, Đình Hảo
Ngôn Ngữ : vie,
Nơi Xuất Bản : TP.HCM : 2012 Đại học Kinh tế TP.HCM,
Mô Tả Vật Lý : 96 tr. + phụ lục ; , 29 cm
Tóm Tắt : Cơ sở lý luận, thực trạng và giải pháp xử lý nợ xấu cho hệ thống ngân hàng thương mại Việt Nam
Chủ Đề : Tín dụng–Quản lý nợ xấu,
Tác giả bổ sung : Lý, Hoàng Ánh , PGS.TS ; người hướng dẫn
Số Kiểm Soát : 81427
Luận Văn : Giải pháp xử lý nợ xấu cho hệ thống ngân hàng thương mại Việt Nam :
Tên File : 81427.pdf

Giải pháp xử lý nợ xấu cho hệ thống ngân hàng thương mại Việt Nam :

Vui lòng liên hệ với chúng tôi qua địa chỉ email : lienlacluanvan@gmail.com để có thể Download tài liệu: Giải pháp xử lý nợ xấu cho hệ thống ngân hàng thương mại Việt Nam :

Keyword SEO : Giải pháp xử lý nợ xấu cho hệ thống ngân hàng thương mại Việt Nam :