Tin Mới

Hạn chế gian lận thuế giá trị gia tăng của các doanh nghiệp thương mại tại Tỉnh Tiền Giang :

Tổng quan về gian lận thuế giá trị gia tăng; Thực trạng và các yếu tố ảnh hưởng đến hành vi gian lận thuế giá trị gia tăng của các doanh nghiệp thương mại tại Tỉnh Tiền Giang; Kiến nghị

Bộ Sưu Tập : Luận văn Thạc Sĩ
Tác Giả Chính : Mai, Thanh Thúy
Ngôn Ngữ : vie,
Nơi Xuất Bản : TP.HCM : 2012 Trường Đại Học Kinh Tế,
Mô Tả Vật Lý : 70 tr. + phụ lục ; , 30 cm
Tóm Tắt : Tổng quan về gian lận thuế giá trị gia tăng; Thực trạng và các yếu tố ảnh hưởng đến hành vi gian lận thuế giá trị gia tăng của các doanh nghiệp thương mại tại Tỉnh Tiền Giang; Kiến nghị
Chủ Đề : Thuế giá trị gia tăng–Hạn chế gian lận,
Tác giả bổ sung : Ung Thị Minh Lệ TS ; người hướng dẫn
Số Kiểm Soát : 79964
Luận Văn : Hạn chế gian lận thuế giá trị gia tăng của các doanh nghiệp thương mại tại Tỉnh Tiền Giang :
Tên File : 79964.pdf

Hạn chế gian lận thuế giá trị gia tăng của các doanh nghiệp thương mại tại Tỉnh Tiền Giang :

Vui lòng liên hệ với chúng tôi qua địa chỉ email : lienlacluanvan@gmail.com để có thể Download tài liệu: Hạn chế gian lận thuế giá trị gia tăng của các doanh nghiệp thương mại tại Tỉnh Tiền Giang :

Keyword SEO : Hạn chế gian lận thuế giá trị gia tăng của các doanh nghiệp thương mại tại Tỉnh Tiền Giang :