Tin Mới

Hệ thống giải pháp đồng bộ đẩy mạnh xuất khẩu thủy sản Việt Nam từ nay đến năm 2020 (Kèm bảng tóm tắt) :

– Sự cần thiết phải xây dựng Hệ thống giải pháp đồng bộ đẩy mạnh xuất khẩu thủy sản Việt Nam trong điều kiện hội nhập kinh tế quốc tế- Tình hình xuất khẩu thủy sản Việt Nam thời gian qua- Hệ thống giải pháp đồng bộ đẩy mạnh xuất khẩu thủy sản Việt Nam từ nay đến năm 2020.

Bộ Sưu Tập : Luận văn Tiến Sĩ
Tác Giả Chính : Nguyễn, Xuân Minh
Ngôn Ngữ : vie,
Nơi Xuất Bản : TP.HCM : 2007 Trường Đại Học Kinh Tế,
Mô Tả Vật Lý : 172 tr. ; , 30 cm
Tóm Tắt : – Sự cần thiết phải xây dựng Hệ thống giải pháp đồng bộ đẩy mạnh xuất khẩu thủy sản Việt Nam trong điều kiện hội nhập kinh tế quốc tế- Tình hình xuất khẩu thủy sản Việt Nam thời gian qua- Hệ thống giải pháp đồng bộ đẩy mạnh xuất khẩu thủy sản Việt Nam từ nay đến năm 2020.
Chủ Đề : Ngành thủy sản–Chiến lược phát triển–Việt Nam, Xuất khẩu thủy sản–Hội nhập kinh tế,
Tác giả bổ sung : Đoàn, Thị Hồng Vân , PGS.TS ; người hướng dẫn Nguyễn, Xuân Minh Thái, Đắc Liệt , TS ;
Số Kiểm Soát : 46879
Luận Văn : Hệ thống giải pháp đồng bộ đẩy mạnh xuất khẩu thủy sản Việt Nam từ nay đến năm 2020 (Kèm bảng tóm tắt) :
Tên File : 46879.pdf

Hệ thống giải pháp đồng bộ đẩy mạnh xuất khẩu thủy sản Việt Nam từ nay đến năm 2020 (Kèm bảng tóm tắt) :

Vui lòng liên hệ với chúng tôi qua địa chỉ email : lienlacluanvan@gmail.com để có thể Download tài liệu: Hệ thống giải pháp đồng bộ đẩy mạnh xuất khẩu thủy sản Việt Nam từ nay đến năm 2020 (Kèm bảng tóm tắt) :

Keyword SEO : Hệ thống giải pháp đồng bộ đẩy mạnh xuất khẩu thủy sản Việt Nam từ nay đến năm 2020 (Kèm bảng tóm tắt) :