Tin Mới

Hiệu ứng ngày trong tuần trên thị trường chứng khoán Việt Nam

Tổng quan, thực trạng và hiệu ứng ngày trong tuần trên thị trường chứng khoán Việt Nam

Bộ Sưu Tập : Luận văn Thạc Sĩ
Tác Giả Chính : Nguyễn, Khánh Hòa
Ngôn Ngữ : vie,
Nơi Xuất Bản : TP.HCM : 2012 Đại học Kinh tế TP.HCM,
Mô Tả Vật Lý : 69 tr. ; , 29 cm
Tóm Tắt : Tổng quan, thực trạng và hiệu ứng ngày trong tuần trên thị trường chứng khoán Việt Nam
Chủ Đề : Thị trường chứng khoán Việt Nam,
Tác giả bổ sung : Lê, Phan Thị Diệu Thảo ; TS ; người hướng dẫn
Số Kiểm Soát : 79132
Luận Văn : Hiệu ứng ngày trong tuần trên thị trường chứng khoán Việt Nam
Tên File : 79132.pdf

Hiệu ứng ngày trong tuần trên thị trường chứng khoán Việt Nam

Vui lòng liên hệ với chúng tôi qua địa chỉ email : lienlacluanvan@gmail.com để có thể Download tài liệu: Hiệu ứng ngày trong tuần trên thị trường chứng khoán Việt Nam

Keyword SEO : Hiệu ứng ngày trong tuần trên thị trường chứng khoán Việt Nam