Tin Mới

Hình thức hợp tác công – tư (Public private partnership) để phát triển cơ sở hạ tầng giao thông đường bộ Việt Nam :

Hợp tác công – tư (Public private partnership) để phát triển cơ sở hạ tầng giao thông đường bộ Việt Nam

Bộ Sưu Tập : Luận văn Tiến Sĩ
Tác Giả Chính : Huỳnh, Thị Thúy Giang
Ngôn Ngữ : vie,
Nơi Xuất Bản : TP.HCM : 2012 Đại học Kinh tế TP.HCM,
Mô Tả Vật Lý : 143tr. ; , 30cm
Tóm Tắt : Hợp tác công – tư (Public private partnership) để phát triển cơ sở hạ tầng giao thông đường bộ Việt Nam
Chủ Đề : Giao thông đường bộ,
Tác giả bổ sung : han, Thị Bích Nguyệt , .PGS.TS ; người hướng dẫn
Số Kiểm Soát : 74936
Luận Văn : Hình thức hợp tác công – tư (Public private partnership) để phát triển cơ sở hạ tầng giao thông đường bộ Việt Nam :
Tên File : 74936.pdf

Hình thức hợp tác công - tư (Public private partnership) để phát triển cơ sở hạ tầng giao thông đường bộ Việt Nam :

Vui lòng liên hệ với chúng tôi qua địa chỉ email : lienlacluanvan@gmail.com để có thể Download tài liệu: Hình thức hợp tác công – tư (Public private partnership) để phát triển cơ sở hạ tầng giao thông đường bộ Việt Nam :

Keyword SEO : Hình thức hợp tác công – tư (Public private partnership) để phát triển cơ sở hạ tầng giao thông đường bộ Việt Nam :