Tin Mới

Hoàn thiện các biện pháp phi thuế quan để bảo hộ một số nông sản chủ yếu của nước ta phù hợp với thông lệ quốc tế :

Bộ Sưu Tập : Tài Liệu – Sách Báo
Tác Giả Chính : Đinh, Văn Thành
Ngôn Ngữ : vie,
Nơi Xuất Bản : H. : 2005 Viện nghiên cứu Thương mại,
Mô Tả Vật Lý : 182 tr. ; , 30 cm
Tóm Tắt :
Chủ Đề : Bảo hộ nông sản–thông lệ quốc tế,
Tác giả bổ sung : Đinh, Văn Thành
Số Kiểm Soát : 46914
Luận Văn : Hoàn thiện các biện pháp phi thuế quan để bảo hộ một số nông sản chủ yếu của nước ta phù hợp với thông lệ quốc tế :
Tên File : 46914.pdf

Hoàn thiện các biện pháp phi thuế quan để bảo hộ một số nông sản chủ yếu của nước ta phù hợp với thông lệ quốc tế :

Vui lòng liên hệ với chúng tôi qua địa chỉ email : lienlacluanvan@gmail.com để có thể Download tài liệu: Hoàn thiện các biện pháp phi thuế quan để bảo hộ một số nông sản chủ yếu của nước ta phù hợp với thông lệ quốc tế :

Keyword SEO : Hoàn thiện các biện pháp phi thuế quan để bảo hộ một số nông sản chủ yếu của nước ta phù hợp với thông lệ quốc tế :