Tin Mới

Hoàn thiện công tác xử lý nợ xấu tại công ty cho thuê tài chính ngân hàng thương mại cổ phần ngoại thương Việt Nam :

Những vấn đề cơ bản, thực trạng và giải pháp và kiến nghị góp phần Hoàn thiện công tác xử lý nợ xấu tại công ty cho thuê tài chính ngân hàng thương mại cổ phần ngoại thương Việt Nam

Bộ Sưu Tập : Luận văn Thạc Sĩ
Tác Giả Chính : Đường, Vân Anh
Ngôn Ngữ : vie,
Nơi Xuất Bản : TP.HCM : 2009 Đại học Kinh tế TP.HCM,
Mô Tả Vật Lý : 82 tr. ; , 30cm
Tóm Tắt : Những vấn đề cơ bản, thực trạng và giải pháp và kiến nghị góp phần Hoàn thiện công tác xử lý nợ xấu tại công ty cho thuê tài chính ngân hàng thương mại cổ phần ngoại thương Việt Nam
Chủ Đề : Thuê tên chính–Xử lý nợ xấu,
Tác giả bổ sung : Hồ, Diệu, TS ; người hướng dẫn
Số Kiểm Soát : 66421
Luận Văn : Hoàn thiện công tác xử lý nợ xấu tại công ty cho thuê tài chính ngân hàng thương mại cổ phần ngoại thương Việt Nam :
Tên File : 66421.pdf

Hoàn thiện công tác xử lý nợ xấu tại công ty cho thuê tài chính ngân hàng thương mại cổ phần ngoại thương Việt Nam :

Vui lòng liên hệ với chúng tôi qua địa chỉ email : lienlacluanvan@gmail.com để có thể Download tài liệu: Hoàn thiện công tác xử lý nợ xấu tại công ty cho thuê tài chính ngân hàng thương mại cổ phần ngoại thương Việt Nam :

Keyword SEO : Hoàn thiện công tác xử lý nợ xấu tại công ty cho thuê tài chính ngân hàng thương mại cổ phần ngoại thương Việt Nam :