Tin Mới

Hoàn thiện hệ thống kế toán trong các doanh nghiệp sản xuất kinh doanh đa ngành ở Việt Nam

Lý luận chung về kế toán doanh nghiệp những đặc trưng của doanh nghiệp sản xuất kinh doanh đa ngành. Thực trạng hệ thống kế toán trong các doanh nghiệp sản xuất kinh doanh đa ngành ở Việt Nam. Một số giải pháp góp phần hoàn thiện hệ thóng kế toán trong các doanh nghiệp sản xuất kinh doanh đa ngành ở Việt Nam.

Bộ Sưu Tập : Luận văn Tiến Sĩ
Tác Giả Chính : Lê, Hữu Tịnh
Ngôn Ngữ : vie,
Nơi Xuất Bản : TP.HCM : 2003 Trường Đại Học Kinh Tế,
Mô Tả Vật Lý : 175 tr. ; , 30 cm
Tóm Tắt : Lý luận chung về kế toán doanh nghiệp những đặc trưng của doanh nghiệp sản xuất kinh doanh đa ngành. Thực trạng hệ thống kế toán trong các doanh nghiệp sản xuất kinh doanh đa ngành ở Việt Nam. Một số giải pháp góp phần hoàn thiện hệ thóng kế toán trong các doanh nghiệp sản xuất kinh doanh đa ngành ở Việt Nam.
Chủ Đề : Kế toán–hoàn thiện hệ thống kế toán trong các doanh nghiệp đa ngành, Luận án tiến sĩ,
Tác giả bổ sung : Lê, Hữu Tịnh
Số Kiểm Soát : 40428
Luận Văn : Hoàn thiện hệ thống kế toán trong các doanh nghiệp sản xuất kinh doanh đa ngành ở Việt Nam
Tên File : 40428.pdf

Hoàn thiện hệ thống kế toán trong các doanh nghiệp sản xuất kinh doanh đa ngành ở Việt Nam

Vui lòng liên hệ với chúng tôi qua địa chỉ email : lienlacluanvan@gmail.com để có thể Download tài liệu: Hoàn thiện hệ thống kế toán trong các doanh nghiệp sản xuất kinh doanh đa ngành ở Việt Nam

Keyword SEO : Hoàn thiện hệ thống kế toán trong các doanh nghiệp sản xuất kinh doanh đa ngành ở Việt Nam