Tin Mới

Hoàn thiện hoạt động bao thanh toán tại ngân hàng TMCP ngoại thương Việt Nam

Thực trạng và giải pháp hoàn thiện hoạt động bao thanh toán tại ngân hàng TMCP ngoại thương Việt Nam

Bộ Sưu Tập : Luận văn Thạc Sĩ
Tác Giả Chính : Ngô, Thị Cẩm Giang
Ngôn Ngữ : vie,
Nơi Xuất Bản : TP.HCM : 2013 Đại học Kinh tế TP.HCM,
Mô Tả Vật Lý : 89 tr. ; , 30cm
Tóm Tắt : Thực trạng và giải pháp hoàn thiện hoạt động bao thanh toán tại ngân hàng TMCP ngoại thương Việt Nam
Chủ Đề : Ngân hàng–Bao thanh toán,
Tác giả bổ sung : Trần, Huy Hoàng PGS.TS ; người hướng dẫn
Số Kiểm Soát : 82544
Luận Văn : Hoàn thiện hoạt động bao thanh toán tại ngân hàng TMCP ngoại thương Việt Nam
Tên File : 82544.pdf

Hoàn thiện hoạt động bao thanh toán tại ngân hàng TMCP ngoại thương Việt Nam

Vui lòng liên hệ với chúng tôi qua địa chỉ email : lienlacluanvan@gmail.com để có thể Download tài liệu: Hoàn thiện hoạt động bao thanh toán tại ngân hàng TMCP ngoại thương Việt Nam

Keyword SEO : Hoàn thiện hoạt động bao thanh toán tại ngân hàng TMCP ngoại thương Việt Nam