Tin Mới

Hoàn thiện hoạt động các khu công nghiệp tại vùng kinh tế trọng điểm phía Nam đến năm 2010

– Cơ sở lý luận về các khu công nghiệp trên thế giới và ở Việt Nam.- Phân tích thực trạng hoạt động của các khu công nghiệp tại vùng kinh tế trọng điểm phía Nam.- Giải pháp hoàn thiện hoạt động các khu công nghiệp tại vùng kinh tế trọng điểm phía Nam đến năm 2010..

Bộ Sưu Tập : Luận văn Tiến Sĩ
Tác Giả Chính : Phạm, Văn Sơn Khanh
Ngôn Ngữ : vie,
Nơi Xuất Bản : TP.HCM : 2006 Trường Đại Học Kinh Tế,
Mô Tả Vật Lý : 188 tr. ; , 30 cm
Tóm Tắt : – Cơ sở lý luận về các khu công nghiệp trên thế giới và ở Việt Nam.- Phân tích thực trạng hoạt động của các khu công nghiệp tại vùng kinh tế trọng điểm phía Nam.- Giải pháp hoàn thiện hoạt động các khu công nghiệp tại vùng kinh tế trọng điểm phía Nam đến năm 2010..
Chủ Đề : Chính sách kinh tế–Kinh tế trọng điểm, Luận án tiến sĩ, Phát triển kinh tế–Khu công nghiệp,
Tác giả bổ sung : Phạm, Văn Sơn Khanh
Số Kiểm Soát : 45108
Luận Văn : Hoàn thiện hoạt động các khu công nghiệp tại vùng kinh tế trọng điểm phía Nam đến năm 2010
Tên File : 45108.pdf

Hoàn thiện hoạt động các khu công nghiệp tại vùng kinh tế trọng điểm phía Nam đến năm 2010

Vui lòng liên hệ với chúng tôi qua địa chỉ email : lienlacluanvan@gmail.com để có thể Download tài liệu: Hoàn thiện hoạt động các khu công nghiệp tại vùng kinh tế trọng điểm phía Nam đến năm 2010

Keyword SEO : Hoàn thiện hoạt động các khu công nghiệp tại vùng kinh tế trọng điểm phía Nam đến năm 2010