Tin Mới

Hoàn thiện hoạt động Marketing xã hội tại tỉnh Đồng Tháp đến năm 2020 (xét ví dụ sản phẩm thuốc tránh thai)

Cơ sở lý luận và thực tiễn về hoạt động Marketing xã hội trên thế giới và ở Việt Nam (xét ví dụ sản phẩm thuốc tránh thai). Thực trạng hoạt động Marketing xã hội sản phẩm thuốc tránh thai tại tỉnh Đồng Tháp. Một số giải pháp hoàn thiện hoạt động Marketing xã hội sản phẩm thuốc tránh thai tại tỉnh Đồng Tháp đến năm 2020..

Bộ Sưu Tập : Luận văn Tiến Sĩ
Tác Giả Chính : Lê, Sĩ Trí
Ngôn Ngữ : vie,
Nơi Xuất Bản : TP.HCM : 2006 Trường Đại Học Kinh Tế,
Mô Tả Vật Lý : 208 tr. ; , 30 cm
Tóm Tắt : Cơ sở lý luận và thực tiễn về hoạt động Marketing xã hội trên thế giới và ở Việt Nam (xét ví dụ sản phẩm thuốc tránh thai). Thực trạng hoạt động Marketing xã hội sản phẩm thuốc tránh thai tại tỉnh Đồng Tháp. Một số giải pháp hoàn thiện hoạt động Marketing xã hội sản phẩm thuốc tránh thai tại tỉnh Đồng Tháp đến năm 2020..
Chủ Đề : Kế hoạch hóa gia đình–Sản phẩm tây dược, Luận án tiến sĩ, Tiếp thị xã hội–Dân số,
Tác giả bổ sung : Lê, Sĩ Trí
Số Kiểm Soát : 47214
Luận Văn : Hoàn thiện hoạt động Marketing xã hội tại tỉnh Đồng Tháp đến năm 2020 (xét ví dụ sản phẩm thuốc tránh thai)
Tên File : 47214.pdf

Hoàn thiện hoạt động Marketing xã hội tại tỉnh Đồng Tháp đến năm 2020 (xét ví dụ sản phẩm thuốc tránh thai)

Vui lòng liên hệ với chúng tôi qua địa chỉ email : lienlacluanvan@gmail.com để có thể Download tài liệu: Hoàn thiện hoạt động Marketing xã hội tại tỉnh Đồng Tháp đến năm 2020 (xét ví dụ sản phẩm thuốc tránh thai)

Keyword SEO : Hoàn thiện hoạt động Marketing xã hội tại tỉnh Đồng Tháp đến năm 2020 (xét ví dụ sản phẩm thuốc tránh thai)