Tin Mới

Hoàn Thiện Nội Dung Phương Pháp Hạch Toán Chi Phí Sản Xuất và Tính Giá :

Tổng quan về hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm; Thực trạng công tác hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm trong các doanh nghiệp sản xuất ở Việt Nam; Hoàn thiện nội dung, phương pháp hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm trong các doanh nghiệp sản xuất ở Việt Nam.

Bộ Sưu Tập : Luận văn Tiến Sĩ
Tác Giả Chính : Bùi, Văn Dương
Ngôn Ngữ : vie,
Nơi Xuất Bản : TP.HCM : 2001 Trường Đại Học Kinh Tế,
Mô Tả Vật Lý : 208 tr. ; , 29 cm
Tóm Tắt : Tổng quan về hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm; Thực trạng công tác hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm trong các doanh nghiệp sản xuất ở Việt Nam; Hoàn thiện nội dung, phương pháp hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm trong các doanh nghiệp sản xuất ở Việt Nam.
Chủ Đề : Kế toán chi phí, Kế toán quản trị,
Tác giả bổ sung : Bùi, Văn Dương
Số Kiểm Soát : 37546
Luận Văn : Hoàn Thiện Nội Dung Phương Pháp Hạch Toán Chi Phí Sản Xuất và Tính Giá :
Tên File : 37546.pdf

Hoàn Thiện Nội Dung Phương Pháp Hạch Toán Chi Phí Sản Xuất và Tính Giá :

Vui lòng liên hệ với chúng tôi qua địa chỉ email : lienlacluanvan@gmail.com để có thể Download tài liệu: Hoàn Thiện Nội Dung Phương Pháp Hạch Toán Chi Phí Sản Xuất và Tính Giá :

Keyword SEO : Hoàn Thiện Nội Dung Phương Pháp Hạch Toán Chi Phí Sản Xuất và Tính Giá :