Tin Mới

Hoàn thiện quản lý ngân sách xã, phường, thị trấn tại tỉnh Quảng Trị theo hướng tự cân đối

– Tổng quan quản lý ngân sách nhà nước cấp xã.- Thực trạng công tác quản lý ngân sách xã, phường, thị trấn tại tỉnh Quảng Trị.- Hoàn thiện quản lý ngân sách xã, phường, thị trấn tại tỉnh Quảng Trị theo hướng cân đối.

Bộ Sưu Tập : Luận văn Thạc Sĩ
Tác Giả Chính : Thái, Văn Ngọc
Ngôn Ngữ : vie,
Nơi Xuất Bản : TP.HCM : 2008 Trường Đại Học Kinh Tế,
Mô Tả Vật Lý : 92 tr. ; , 30 cm
Tóm Tắt : – Tổng quan quản lý ngân sách nhà nước cấp xã.- Thực trạng công tác quản lý ngân sách xã, phường, thị trấn tại tỉnh Quảng Trị.- Hoàn thiện quản lý ngân sách xã, phường, thị trấn tại tỉnh Quảng Trị theo hướng cân đối.
Chủ Đề : Luận văn thạc sĩ, Quản lý ngân sách–Xã, phường,
Tác giả bổ sung : Thái, Văn Ngọc
Số Kiểm Soát : 49744
Luận Văn : Hoàn thiện quản lý ngân sách xã, phường, thị trấn tại tỉnh Quảng Trị theo hướng tự cân đối
Tên File : 49744.pdf

Hoàn thiện quản lý ngân sách xã, phường, thị trấn tại tỉnh Quảng Trị theo hướng tự cân đối

Vui lòng liên hệ với chúng tôi qua địa chỉ email : lienlacluanvan@gmail.com để có thể Download tài liệu: Hoàn thiện quản lý ngân sách xã, phường, thị trấn tại tỉnh Quảng Trị theo hướng tự cân đối

Keyword SEO : Hoàn thiện quản lý ngân sách xã, phường, thị trấn tại tỉnh Quảng Trị theo hướng tự cân đối