Tin Mới

Hoàn thiện quản trị nguồn nhân lực tại ngân hàng HSBC Hồ Chí Minh giai đoạn 2012 – 2017

– Tổng quan ; Xây dựng chiến lược quản trị nguồn nhân lực tại ngân hàng HSBC Hồ Chí Minh giai đoạn 2012 – 2017

Bộ Sưu Tập : Luận văn Thạc Sĩ
Tác Giả Chính : Võ, Thị Hoàng Anh
Ngôn Ngữ : vie,
Nơi Xuất Bản : TP.HCM : 2013 Trường Đại Học Kinh Tế,
Mô Tả Vật Lý : 75 tr. ; , 30 cm
Tóm Tắt : – Tổng quan ; Xây dựng chiến lược quản trị nguồn nhân lực tại ngân hàng HSBC Hồ Chí Minh giai đoạn 2012 – 2017
Chủ Đề : Ngân hàng–Quản trị nhân sự,
Tác giả bổ sung : Bảo Trung , PGS.TS ; người hướng dẫn
Số Kiểm Soát : 82861
Luận Văn : Hoàn thiện quản trị nguồn nhân lực tại ngân hàng HSBC Hồ Chí Minh giai đoạn 2012 – 2017
Tên File : 82861.pdf

Hoàn thiện quản trị nguồn nhân lực tại ngân hàng HSBC Hồ Chí Minh giai đoạn 2012 - 2017

Vui lòng liên hệ với chúng tôi qua địa chỉ email : lienlacluanvan@gmail.com để có thể Download tài liệu: Hoàn thiện quản trị nguồn nhân lực tại ngân hàng HSBC Hồ Chí Minh giai đoạn 2012 – 2017

Keyword SEO : Hoàn thiện quản trị nguồn nhân lực tại ngân hàng HSBC Hồ Chí Minh giai đoạn 2012 – 2017